Tagged: отказ

9 причини да не се омъжиш

1. Непрекъснато ви измъчват съмнения: Може да изглежда очевидно, че ако не ти се жени, не трябва да се жениш, но знаем колко силен може да е „общественият натиск“ и собствените мисли „не ми ли...