Никога не съм мислила, че България ще ми липсва.

You may also like...