Познавате ли впечатляващо момиче? Номинирайте я за Лидерска академия “ГЛОУ”

GLOW_Bulgaria_3sАко познавате момиче на възраст между 14 и 18 години с отлични резултати и постижения в и извън училище, номинирайте я за участие в лятна Лидерска академия “ГЛОУ”! Номинираното от Вас момиче ще получи индивидуална покана за кандидатстване, а Вашата номинация ще бъде счетена като препоръка в процеса на оценка на формуляра.

Лидерска академия „ГЛОУ”, която ще се проведе от 24 до 31 юли 2016г. във Велико Търново, представлява едноседмичен образователен курс, насочен към насърчаване израстването на младите жени, изграждането на лидерски качества, умения за вземане на решения, поставяне на цели и комуникативност. Академията се провежда изцяло на английски език. Сдружение “ГЛОУ” поема всички разходи на избраните GLOW_Bulgaria_2sучастнички за настанавяне, храна и материали за работа по време на обучението. Избраните участнички заплащат единствено регистрационна такса – гаранция и разходите по своето пътуване до и от Велико Търново. Повече информация за самата Академия може да намерите на официалния сайт на Сдружение “ГЛОУ” – www.bgglow.com

Момичета на възраст между 14 и 18 години с отлични резултати и постижения в и извън училище, може да номинирате чрез тази електронна форма. Номинираните от Вас момичета ще получат индивидуална покана за кандидатстване, а Вашата номинация ще бъде счетена като препоръка в процеса на оценка на формуляра. Номинации ще приемаме до 02.05.2016 г. Няма ограничения в броя на момичетата, които може да номинирате.