За училището, нещата с отложен ефект във времето и дереджето на обществото