“Откакто се завърнах в Израел, прекарвам свободното си време в писане за България”

You may also like...