Слон плаче, след като е свободен за първи път от 50 години!

You may also like...