Преподавателката по зумба Петя Петрова споделя за магията на танца, доброволчеството и смисъла да помагаме

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *