КОНКУРС ЗА ЕСЕ „МОЯТА ЕВРОПА, МОЯТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, МОЕТО БЪДЕЩЕ“