Дими Деянски – за симбиозата между българския песимизъм и нюйоркския сарказъм