Ако видите това в морето, никога не влизайте, защото няма да може да излезете!