6 принципа за повишаване на мотивацията

Мотивацията води към успех. Поради тази причина ние отдаваме голямо значение на мотивацията. Ако изпълнявате някаква лидерска роля, примерно на мениджър, обучител, ръководител на екип, най-вероятно непрекъснато се чудите как да мотивирате останалите.

Всъщност – можем ли да мотивираме другите? Отговора е: по-скоро не, но можем да създадем условия, в които хората да се мотивират сами. В този материал са обяснени шест лесни за употреба мотивационни принципа и конкретни съвети, как те могат да бъдат приложени на практика.

Шест принципа за мотивация

 1. Позитивното отношение мотивира. Кои са условията, които мотивират? Спомнете си ваш учител, приятел или родителите, които са ви подкрепили да се справите успешно с нещо, само като са ви окуражавали, че ще успеете. Това е пример за първия принцип – положителното отношение мотивира.
 2. Удоволствието мотивира. Със сигурност сте имали моменти на истинска наслада от нещо, което сте правили сам или с приятели. Спомняте ли си, колко силно мотивирани сте били за успеха и сте го постигнали? – Радостта мотивира.
 3. Да се чувстваш значим мотивира. Ако се замислите и поразровите в паметта си, ще успеете да намерите моменти, когато вашето мнение е било много ценно. Вашите идеи са били смислени и важни. Хората са се вслушвали във вас. Бяхте ли мотивиран? Обзалагам се, че сте били! Това е пример на третия принцип – да се чувстваш значим, мотивира.
 4. Успехът мотивира. Много хора се мотивират, когато успеят да направят нещо добре. Чувствате, че усилията, които полагате си струват и искате да постигнете успешен резултат. Това е четвъртия принцип – успехът мотивира.
 5. Личната полза мотивира. Всеки човек се интересува: “Какво ще спечеля от това?”. Когато служителите, участниците в курс на обучение или който и да е друг, види какви са личните му ползи, се мотивира.
 6. Яснотата мотивира. Шестия и последен принцип най-лесно би бил разбран, ако се замислите за ситуация, в която не сте били мотивирани. Има голяма вероятност, просто да не сте били достатъчно наясно със задачата, която трябва да извършите. Инструкциите са били доста двусмислени. Обърнете тази илюстрация и ще получите шестия принцип – яснотата мотивира.

Какво може да направите, като лидер, за мотивирането на останалите?

 1. Позитивното отношение мотивира
  Когато групата, която водите, постигне целите си , известете на всички постигнатия успех. Благодарете на всички, ако може поотделно, за успеха на групата.
 2. Удоволствието мотивира
  Разберете какво обичат да правят хората ви и когато има възможност им възлагайте задачи, които харесват. Демонстрирайте радостта си, когато някой или екипът постигне успех. Отделете време за приятни социални дейности за всички, като да се отиде на кафе или на обяд заедно.
 3. Да се чувстваш от значение, мотивира
  Търсете мнението на хората. Слушайте внимателно това, което казват. Обмисляйте и имайте предвид техните мисли и мнения. Отбележете, когато сте използвали нечия идея или предложение.
 4. Успехът мотивира
  Поставяте ясни, изпълними и разумни цели с групата. Уверете се, че заинтересованите лица участват в процеса на целеполагане, разбират целите и са съгласни с тях. Благодарете на хората за тяхното участие и приноса им към цялостния успf03df8c8462c72be9912c923313ff1b6ех.
 5. Личната полза мотивира
  Измислете и оповестете, какво всеки би спечелил от дадената дейност. Наблюдавайте и съобщавайте, когато тези неща се постигат.
 6. Яснотата мотивира
  Планирайте съобщенията си предварително. Отделете време, за да се уверите, че инструкциите ви са ясни. Проверете другите дали правилно са разбрали.

С какво може всеки да допринесе за общата мотивация?

Ако не сте формален лидер, също има какво да направите за повишаване на мотивацията в групата.

 1. Позитивното отношение мотивира
  Направете комплимент на някой за постигнат успех.
 2. Удоволствието мотивира
  Усмихнете се. Така ще заразите и останалите. Показвайте радостта си, когато някой или целия екип постигне успех. Участвайте активно и ентусиазирано в социалните дейности, които правите с целия екип.
 3. Да се чувстваш значим мотивира
  Търсете мнението на хората. Слушайте внимателно това, което казват. Обмисляйте и имайте предвид техните мисли и мнения. Отбележете, когато сте използвали нечия идея или предложение.
 4. Успехът мотивира
  Поставяйте ясни, постижими цели, както за вас, така и за другите. Похвалете се, когато постигнете собствените цели. Похвалете друг, когато е постигнал успех или за нещо, с което е допринесъл за групата.
 5. Личната полза мотивира
  Помислете, каква е личната ви полза от дадената дейност. В края оценете до колко сте постигнали успех. Ако мислите, че не сте успели, разберете каква е причината. Така ще знаете какво е нужно да направите, за да успеете следващия път.
 6. Обмисляйте внимателно нещата, които пишете или говорите. Уверете се, че комуникирате ясно и точно. Проверявайте, дали другите са ви разбрали правилно.

Автор: Brooke Broadbent
Източник: The Active Manager’s tool kit
Превод: Емил Минев

Петя Маркова

Казвам се Петя и съм на 19 години. През изминалата 2014 год. завърших средното си образование, а след това се сбъдна една моя голяма мечта – да уча в Германия. Вярвам, че когато човек полага необходимите усилия за дадено нещо, то в един определен момент се превърща в реалност. Стремя се да бъда добър човек и да заразявам околните с позитивизъм. Вътрешната доброта, според мен, е най-важното качество, което можем да притежаваме. На мнение съм, че малките жестове са тези, които осмислят нашето ежедневие. Убедена съм, че всеки може да ги прави и още повече, когато накараме някого да се почувства значим, то тогава можем да сме сигурни, че сме изпълнили с щастие и хармония не само нечий друг живот, но и нашия собствен. Вярвам в съдбата. И в това, че има истинско приятелство. И в любовта. И в „истинското“ у човека. Благодарна съм на моето семейство и приятели, които толкова много ме подкрепят и обичат и никога не спират да ми го доказват.

You may also like...